Projekt

Start / Projekt

Vi har flera pågående projekt och en mängd färdigställda som syns i nyhetsspalten.

Pågående Projekt

Bland pågående projekt kan nämnas:

 • Ramavtal Eskilstuna Kommunfastigheter – Tomt och gatumarksgrävning
  Vi anlägger nya GC-banor, lekplatser, parkeringsplatser, grönområden, dagvattenhantering, asfalteringsarbeten, belysningsarbeten mm
 • Ramavtal Eskilstuna Kommun – Iordningställande av friluftsanläggningar
  Ramavtalets startdatum 2018-06-01.
 • Ramavtal Arboga Kommun – Transporttjänster
  Vi utför transport- och maskintjänster
 • Ramavtal Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
  Vi tillhandahåller löpande maskintjänster
 • Ramavtal Strängnäs Kommun – Tomt och gatumarksgrävning
  Vi tillhandahåller löpande maskintjänster
 • NCC – Maskintjänster i Eskilstuna
  Tillhandahåller maskiner och lastbilar till asfaltsjusteringsgäng i Eskilstuna

Vi har även flera pågående entreprenader:

 • Eskilstuna Kommun – Långbergsparken
  Ny aktivitetspark med Parkourpark, lekplats, boulebana, GC-bana, grönområde, vattenledning och dagvattenhantering mm
  • Strängnäs Kommun – Naturlekpark Skogskullen

Nyanläggning av naturlekpark anpassad för barn i åldrarna 1-13 år.

 • Eskilstuna Kommun – Krusgårdsparken
  Ny allaktivitetspark i Torshälla. Anläggning av grusgångar, sandytor, trädplantering, multisportarena i trä med konstgräs, beachvolleyplan mm

Avslutade projekt och entreprenader

 • Green Cargo – Totalentreprenad – Ny bangård i Eskilstuna
  Ny hårdgjord yta för bangård med dagvattenhantering, belysningsmaster och betongkanalisationer
 • Mellanskog EK – Utförandeentreprenad – Ny terminalyta för lastning/lossning och lagerhållning av timmer
  Förvandla råmark till hårdgjord yta för upplag av timmer
 • Vasallen Exploatering AB – Totalentreprenad – Ombyggnation av Regementet P10 i Strängnäs
  Nya grönområden, parkeringar, GC-banor, planteringar, plattsättningar, lekplatser
 • Strängnäs Kommun – Ombyggnation av Nygatan
  Ny GC-bana med belysningsstolpar, parkeringar, planteringsytor och stenarbete
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö – Montering av ny belysning i Kjula Logistikpark
  Demontering av gamla belysningsmaster, kanalisation för ny högspänning, fiber och nya 36m belysnigsmaster
 • Eskilstuna Logistik – Åtgärder för att underlätta drift av spårområden
  Urgrävning av makadam i befintligt spår, återfyllning och asfaltering
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö – Elavtal
  Tillhandahåller maskiner och anläggare
 • Peab – Grundläggningsarbeten på Kvitten i Strängnäs
  Demontering av befintlig platta och grundläggning för ett större förråd
 • Strängnäs Kommun – Ombyggnation av busshållplats
  Rivning av asfaltsytor och grönytor. Ny gångbana med busshållplats samt parkering i anslutning till denna
 • DHL – Ombyggnation av lastkajer
  Pålning av nya lastkajer och läggning av densiphalt istället för traditionell asfalt

Nyhetsspalten till höger tillför löpande pågående och sedermera avslutade projekt.

 

Nedan ett urval bilder från genomförda projekt: